Stranačka saopštenja

Kulturna, politička i javna dešavanja u Aleksincu.

Moderator: Urednici

Stranačka saopštenja

Postod alexa » Čet Jun 24, 2010 11:24

Saopštenje OO SNS Aleksinac
četvrtak, 17 jun 2010 22:54

U srеdu, ovе nеdеljе, održаnа jе, po svеmu sudеći, hitnа sеdnicа Opštinskog vеćа, а možе sе rеći i dа jе sаzvаnа ''u dubokoj konspirаciji'' s obzirom nа to dа pomеnutoj sеdnici nisu prisustvovаli mеdiji, što sе do sаdа, koliko nаm jе poznаto nijе dеsilo. Jаvnost jе vеć upoznаtа s tim dа jе glаvnа tаčkа bilo povеćаnjе zаrаdа zаposlеnih u Opštinskoj uprаvi, i mi u Srpskoj nаprеdnoj strаnci nеmаmo ništа protiv togа, s obzirom nа to dа nаm jе poznаto dа su ti ljudi rаdili zа zаistа ''nеpristojno niskе'' plаtе nаkon smаnjеnjа zаrаdа od 45% u odnosu nа zаrаdе iz, rеcimo, dеcеmbrа 2008, zа štа mogu ''zаhvаliti'' lično prеdsеdniku opštinе Ivаnu Dimiću. Аli, ono što žеstoko osuđujеmo jе to što su opštinski funkcionеri iskoristili ovu priliku dа i sеbi ''podignu'' plаtе, i to, nа drsko visokе iznosе ionаko nеzаslužеnih plаtа. Spеkulišе sе, uzgrеd budi rеčеno, dа ni sаmi člаnovi opštinskih odborа vlаdаjućе koаlicijе (SRS, DSS, NS, SPS, PUPS) nisu bili obаvеštеni o plаnirаnom povеćаnju zаrаdа svojih prеdstаvnikа, tе dа jе to izаzvаlo žеstokе otporе unutаr mnogih odborа.

Еlеm, koliko do jučе, prеdsеdnik Opštinе, nаčеlnik Uprаvе i njihovi ''sаtеliti'' - opštinski vеćnici, prеdsеdnik i sеkrеtаr Skupštinе nеzаslužеno su, ponovo podvlаčimo, primаli mеsеčnе zаrаdе u iznosu od 52 do 74 hiljаdа dinаrа, а od usvojеnе odlukе o povеćаnju zаrаdа, primаćе od 61 do čаk 91 hiljаdе mеsеčno ! Pojеdinаčno, to ćе izglеdаti ovаko :

Nаčеlnik Opštinskе uprаvе, Drаgicа Mаslovаrić (SRS) 60.150, sа minulim rаdom 66.170. Plаtа sеkrеtаrа Skupštinе 56.620 а sа minulim rаdom 57.750. Vеćnici nа stаlnom rаdu – Momčilo Аntаnаsković (SPO), Svеtislаv Vidаnović (SPS) i Brаtislаv Mаrinković (Novа Srbijа) po 68.886, sа prosеčnim minulim rаdom 71.000. Prеdsеdnik Skupštinе opštinе, Miroslаv Stojković (Srpskа rаdikаlnа strаnkа) primаćе mеsеčno 79.820, sа minulim rаdom 86.530 dinаrа (nа funkciji jе sа srеdnjom školskom sprеmom!). А kаo šlаg nа torti, ''nаjnеpristojniju'' plаtu, gotovo nа nivou poslаničkе, primаćе prеdsеdnik Opštinе, Ivаn Dimić (DSS) koji ćе nаs mеsеčno ''koštаti'' 88.570, tj.sа minulim rаdom fаntаstičnih 90.600 dinаrа!!!

Poštovаni, siromаšni grаđаninе opštinе Аlеksinаc kojа nеzаdrživo srljа u propаst, od еkonomskе do morаlnе, prеrаčunаj, koliku plаtu primаš mеsеčno, koliko jе to nа godišnjеm nivou, i dа li uopštе imаš priliku dа nеgdе rаdiš! А ondа oduzmi svе to od plаtе nаsumično izаbrаnog funkcionеrа sа gorе nаvеdеnim mеsеčnim iznosimа zаrаdа... Dа nijе tužno, bilo bi smеšno.

Mi u Srpskoj nаprеdnoj strаnci podsеćаmo svаkog grаđаninа dа :

-vozi dotrаjаli аutomobil putеvimа ''popločаnim'' dubokim rupаmа
-dа njihovе ulicе nisu аsfаltirаnе
-dа sеlo svе tеžе živi iаko sе vlаst kiti tuđim zаslugаmа i nа mеdijimа sе hvаli dа jе аsfаltom prеkrilа čitаvu opštinu pа i širе, а sеlo oživеlа kulturnim dogаđаjimа
-dа nеmа kontеjnеrа nа jеzеru gdе ćе grаđаni ići nа kupаnjе jеr nеmаju pаrа zа morе, а dа zbog ''uštеdе'' i ''еkonomskе krizе'' do tog istog jеzеrа ovе godinе nеćеmo ići bеsplаtno, jеr sе štеdеlo zа funkcionеrskе plаtе! (Usput, 10 kontеjnеrа jе sklonjеno sа jеzеrа, а nаmеnski su kupljеni još prе ovе vlаsti! )
-dа nеmа nikаkvih invеsticijа jеr jе vlаst nеsposobnа dа ih obеzbеdi
-dа jе svе mаnjе projеkаtа prihvаćеno kod Držаvе
-i, od sаdа, nеkа znаju grаđаni, dа od ono mаlo pаrа što imаju, JOŠ VIŠЕ IZDVАJАJU KАO ''DODАTАK'' ZА OPŠTINSKЕ FUNKCIONЕRЕ koji nа grаđаnе i nе mislе! Jеr dа mislе...

Prеmа rаčunici po osnovu tаbеlе sа budućim primаnjimа funkcionеrа, mеsеčno ćе iz budžеtа nа plаtе sаmo sеdmoro ljudi ići oko 1.300.000 dinаrа. Ko žеli, nеkа sе pozаbаvi mаtеmаtikom mogućеg i (nе)rеаlnog...

Nа krаju, postаvljаmo pitаnjе, zbog čеgа sе, nа primеr, rаdovi nа rеkonstrukciji putnog prаvcа Drаžеvаc – Rsovаc, nа dеonici od Donjеg do Gornjеg Krupcа finаnsirаju pаrаmа iz krеditnog zаdužеnjа od prеko 50 milionа dinаrа, koji ćе vrаćаti svi grаđаni Opštinе, kаdа jе bilo pаrа u opštinskom budžеtu?

Opštinski odbor Srpskе nаprеdnе strаnkе
Korisnikov avatar
alexa
Moderator
 
Postovi: 319
Pridružio se: Uto Nov 20, 2007 10:50
Lokacija: Baturovac

Saopštenje za javnost OO DS

Postod alexa » Čet Jun 24, 2010 11:26

Saopštenje za javnost OO DS
četvrtak, 24 jun 2010 00:32

Poštovani građani opštine Aleksinac,

obraćamo vas se sa željom da vam ukažemo na neke od poteza lokalne vlasti, koji, blago rečeno, vređaju zdrav razum i dostojanstvo svih nas.

Iskoristivši lukavo činjenicu da su plate radnika koji rade u Opštinskoj upravi, nakon umanjenja prošle godine, izuzetno male i da radnici imaju puno materijalnih problema, plaćeni funcioneri naše Opštine su na brzinu sazvali sednicu Opštinskog veća prošle nedelje i na njoj povećali plate radnicima Uprave za 10%, a sebi za 20%.

Inače, Demokratska stranka u potpunosti podržava odluku da se povećaju plate radnika Opštinske uprave, shvatajući da su one bile ispod proseka, ali žestoko osuđuje povećanje plata plaćenih funkcionera, koje su i pre povećanja bile daleko iznad proseka plata u Srbiji.

Šta je razlog za ovako iznenadnu odluku opštinskih čelnika, koji su se na zahteve sindikata Opštinske uprave da se plate povećaju, oglušili više puta u proteklih godinu dana, tvrdeći da za to nema zakonske osnove? Razlog je njihov silazak s vlasti koji će uslediti uskoro i koji je izvestan. Plaćeni funkcioneri imaju zakonsko pravo da i nakon silaska s vlasti, ukoliko nisu pre izbora na funkciju imali stalno radno mesto na koje bi se vratili, primaju platu iz opštinskog budžeta narednih šest meseci.

Tako će većnici, koji pre izbora na funkciju nisu nigde radili, Bratislav Marinković i Momčilo Antanasković, i nakon gubitka funkcije primiti još 426.526 dinara, a predsednik Opštine Ivan Dimić još 543.618 dinara. Naravno, ako u međuvremenu ne sazovu, po kratkom postupku, novu sednicu Veća, i sebi dodatno povećaju plate.

Da li su ti ljudi opravdali ovako velike plate svojim radom? Šta su uradili da se u Aleksincu smanji stopa nezaposlenosti, da se privuku investitori, da se rad opštinskih preduzeća bolje organizuje? Odgovore na ova pitanja najbolje znaju građani koji žive u Opštini kojom oni upravljaju. Da li su dovoljno edukovani i stručni za posao koji obavljaju? Podsetimo da od svih trenutno plaćenih funcionera u Aleksincu, njih šestorice, samo jedan ima visoku stručnu spremu, dvojica su završili višu školu, a trojica imaju srednje stručno obrazovanje.

Da bi prikrili svoj nerad, i nekako opravdali svoje velike plate, počeli su da se kite tuđim perjem. Bezočno i drsko pripisiju u rezultate svog rada sve pozitivno što se desi u Aleksincu i okolini, iako s tim nemaju nikakve veze. Poslednji primer za to je izgradnja puta do manastira u selu Lipovac.

Nakon godina ispunjenih praznim pričama i lažnim obećanjima, da će svojim vezama i zahvaljući bivšim ministrima iz njihovih stranaka, izlobirati da se izgradi put do manastira Sveti Stefan, sada kada nemaju apsolutno nikakve veze sa aktuelnim radovima na toj deonici, pokušavaju da zaslugu pripišu sebi.

U prilozima lokalne televizije pričaju i dalje o svojim vezama i njihovim zaslugama za izgradnju puta. Zaboravljaju da kažu građanima da je bivši ministar Velimir Ilić, javno obmanuo, da ne kažemo neku težu reč, i građane opštine Aleksinac i crkvene velikodostojnike, obećanjima da će odvojiti sredstva za izgradnju puta, što se nikada nije desilo.
Sada kada je svima u opštini Aleksinac jasno da se put ka manastiru gradi zahvaljujući molbama i zalaganju Njegove svetosti patrijarha Irineja, što je u svojoj izjavi potvrdio i arhimandrit otac Dionisije iz manastira Sveti Stefan, dobronamerno skrećemo pažnju lokalnim funkcionerima da već deluju tragikomično, pričajući iste bajke u koje više niko ne veruje. Političke poene i opravdanje za svoje plate će morati da zarade na drugom mestu, a za sada mogu jedino dobiti priznanje i zahvalnicu za sve što su želeli da urade, a nisu znali kako.
Korisnikov avatar
alexa
Moderator
 
Postovi: 319
Pridružio se: Uto Nov 20, 2007 10:50
Lokacija: Baturovac

Zamenik predsednika Opštine podneo ostavku

Postod Angelina » Sub Nov 20, 2010 01:26

Ono o čemu su Aleksinačke novosti pisale, a neki aleksinački političari u svojim saopštenjima nazvali netačnim nagađanjima, obistinilo se danas.

Zamenik predsednika opštine, Miodrag Đorđević, podneo je neopozivu ostavku na tu funkciju.

Inače, Đorđević je ujedno i potpredsednik Opštinskog odbora DSS-a.

Nakon podrške koju je predsednik Opštine i predsednik OO DSS-a, Ivan Dimić, dobio od odbora nakon izbijanja afere vezane za njegov porno klip, Đorđević se povukao sa funkcije drugog čoveka aleksinačke opštine.
Ostavka zamenika predsednika Opštine sigurno će izazvati političke turbulencije u sadašnjem sazivu SO Aleksinac, jer novi zamenik predsednika Opštine mora biti izabran iz redova aktuelnih odbornika. Po nezvaničnim informacijama do kojih su došle Aleksinačke novosti, nekoliko odbornika DSS-a u SO Aleksinac će podržati Đorđevićevu odluku, a moguće je i formiranje nove odborničke grupe, koja će se odreći politike aktuelnog predsednika Opštine, Ivana Dimića.

http://www.aleksinacnews.com/politika/6 ... eo-ostavku
Korisnikov avatar
Angelina
Moderator
 
Postovi: 250
Pridružio se: Čet Sep 04, 2008 06:15

Život bez dima i Dimića

Postod Angelina » Sub Nov 20, 2010 01:29

Opštinski odbor Demokratske stranke zakazao je za subotu, u 11 h, akciju koja će biti realizovana u centru grada.

U saopštenju OO DS Aleksinac stoji:
- Mlade demokrate Aleksinca će iskazati svoj stav prema predsedniku opštine Aleksinac, Ivanu Dimiću, čiji se porno klip već danima vrti po Aleksincu. U skladu sa zakonom o zabrani pušenja, članovi KDO kao i njihove starije kolege, članovi OO Demokratske stranke će deliti nalepnice sa znakom zabrane pušenja a cela akcija se odvija pod sloganom:"ŽIVOT BEZ DIMA I DIMIĆA".
Korisnikov avatar
Angelina
Moderator
 
Postovi: 250
Pridružio se: Čet Sep 04, 2008 06:15

Upravni sud odbio žalbe dvojice bivših odbornika

Postod Angelina » Sub Nov 20, 2010 01:30

Upravni sud je juče dostavio rešenja svim zainteresovanim licima po žalbama dvojice bivših odbornika u Skupštini opštine Aleksinac.

Obrazloženjem suda odbacuju se žalbe nekadašnjih odbornika Srpske radikalne stranke, sada članova Srpske napredne stranke, Goranu Miletiću i Bobanu Janaćkoviću, na to što su im mandati oduzeti aktiviranjem blanko ostavki.

I dok je na fejsbuk strani opštine Aleksinac, objavljeno da se ovim rešenjem "stavlja tačka na priču o dodeljivanju mandata SNS", u Opštinskom odboru SNS tvrde da pomenuti odbornici imaju pravo da se obrate Ustavnom sudu, koji je i doneo odluku o ukidanju blanko ostavki.

Da podsetimo, desetoro članova SNS, bivših odbornika SRS, predalo je žalbe na odluku SO Aleksinac iz decembra 2008.godine, kada su im, zbog prelaska u političku grupaciju okupljenu oko Tomislava Nikolića, aktiviranjem blanko ostavki oduzeti odbornički mandate i dodeljeni drugim licima sa liste Srpske radikalne stranke.

Odluke Upravnog suda o sudbini žalbi još osmoro bivših odbornika očekuju se ovih dana.

Odluka Upravnog suda da se odbiju žalbe je očekivana, jer nažalost i nakon reforme sudstva, političke partije na vlasti, u ovakvim slučajevima, imaju ogroman uticaj na sudove.
Trenutno na odluku Upravnih sudova širom Srbije čeka preko 500 bivših odbornika, koji traže mandate natrag, zbog aktiviranja blanko ostavki. Vraćanje mandata bi izazvalo krizu vlasti u velikom broju opština, što bi verovatno dovelo do raspisivanja prevremenih lokalnih izbora. Demokratska stranka i koalicija okupljena oko nje trenutno nisu spremne na taj korak zbog aktuelne ekonomske krize i trenutnog pada rejtinga.

http://www.aleksinacnews.com/politika/6 ... -odbornika
Korisnikov avatar
Angelina
Moderator
 
Postovi: 250
Pridružio se: Čet Sep 04, 2008 06:15

Saopštenje predsednika OO SNS

Postod Angelina » Sub Nov 20, 2010 01:31

Zgranuti smo aferama koje proizvodi lokalna vlast u Aleksincu sa predsednikom Opštine na čelu.

Slika

"Beznačajni" su problemi sa budžetom za 2010.godinu, koji očigledno nije dobro isplaniran. Kakvi su ga "eksperti" planirali, još je i dobar.

Upošljavanje u javnim preduzećima je izmaklo svakoj kontroli, jer jedna stranka iz lokalne vlasti ne bi ni imala članove da nije takvog upošljavanja.

Videli smo, ako je verovati svojim očima, da predsednik Opštine ima rešenje za nezaposlena lica, ali nema podršku.

Nikada opština Aleksinac nije dobila manje sredstava iz NIP-a. Više su državnih para donele, nažalost, ovogodišnje poplave nego aleksinačka vlast. Pogrešan bi zaključak bio da su oni gori od elementarne nepogode.

Veliki novac iz kreditnog zaduženja, svih nas građana, upotrebljen je za nekvaliteno izvedene radove na lokalnom putu prema Gornjem Krupcu. Neka o njegovom kvalitetu sudi njegovo trajanje. Trajanje će biti kratko, a tada neće biti kasno za kvalitetnu krivičnu prijavu. Ako put izdrži do izbora 2011. godine, biće dobro.

Javna preduzeća "Vodovod i kanalizacija" i "Komunalne usluge" uvećavaju svoja dugovanja. Prema radnicima, dobavljačima, Elektrodistribuciji, državi... Ko će to nadoknaditi?

Onaj ko bi trebalo time da se bavi nema vremena, ima aferu!

Oni koji su oko njega i trebalo bi da mu pomažu, ne znaju, a pomažu mu tamo gde ne treba.

Spisak naših lokalnih problema, grešaka i propusta bio bi preveliki, ali ko time da se bavi. Dobar svirač, ali nikakav dirigent, predsednik Opštine je nedorastao funkciji koju predstavlja. Bar da ima dobre saradnike.

Mladima su namenili plažu na Bovanskom jezeru, mini pič teren, a za škole uglavnom nemaju para.

I nepismeni Knjaz Miloš je ulagao u srpske škole, čudi me da oni to ne znaju, bar su pismeni.

Ima i nešto dobro, zgrada Opštine nije više opasna po okolinu, lepo izgleda. Ostalo je još ono unutra, a to je opasno po čitavu Opštinu.

Ali, moramo da ih razumemo. Imaju aferu. I to kakvu.

A kakva vlast – takve i afere!

Aferim predsedniče!


Dragi sugrađani,

Ne preostaje ni vama ni nama ništa drugo, već da u narednim danima, nedeljama, mesecima, gledamo šta se dešava u Aleksincu.

A dešavaće se, nažalost, ono zbog čega običan građanin prezire politiku.

Predsednik OO SNS,
Nenad Stanković
Korisnikov avatar
Angelina
Moderator
 
Postovi: 250
Pridružio se: Čet Sep 04, 2008 06:15

Saopštenje predsednika opštine Aleksinac Ivana Dimića

Postod Angelina » Sub Nov 20, 2010 01:37

Poštovani sugrađani,

od početka moje političke karijere, a posebno od kada sam na poziciji predsednika Opštine, suočavao sam se sa brojnim provokacijama i podmetanjima, ali sam uvek verovao u par stvari. Između ostalog, verovao sam da u maloj sredini kao što je Aleksinac, gde se svi manje-više znaju, postoji granica koja se ne prelazi ni u najtežim političkim obračunima.

Slika
Međutim, video montaža moje navodne seks-afere, potvrdila mi je, nažalost, da na našoj lokalnoj sceni postoje beskrupulozne i poremećene osobe, koje su spremne na BAŠ sve, kako bi ostvarile svoje ambicije i dočepale vlasti. Godinama se prati svaki moj korak, pa kako nisu uspeli da pronađu ništa protivzakonito u mom radu, prešli su na najprljaviju moguću kampanju, koja po starom i proverenom receptu, stiže do svih. Najžalosnije je što od poteza ovih ljudi niko nije pošteđen!
Mesecima unazad mojoj porodici i meni stižu pretnje, plasiraju se neistine o mojoj ostavci i raspadu koalicije vladajuće koalicije, najavljuje se pojavljivanje kompromitujećeg video snimka koji će me, navodno, definitivno izbaciti iz politike. Znajući da tako nešto ne postoji, pomenute pretnje i provokacije pripisivao sam uobičajenom političkom folkloru.

Ipak, pojava montiranog snimka koji je planski pripreman, umnožavan i distribuiran, tako da u samo par dana preplavi čitavu opštinu, koji je poslat svim medijima, političkim strankama i drugim institucijama, pokazuje da bezumlje nema granica.

Besomučno se udara po mojoj porodici, vrši pritisak na moje prijatelje, stranačke kolege. Ne vodi se računa ni o tome da ovakvi snimci postaju čaršijski hit koji dalazi u ruke deci u školama. Tako će, valjda, plan biti kompletan, šteta najveća.

Danas, u jeku kampanje protiv mene i moje porodice, ovim putem želim da obavestim svoje sugrađane da ću preduzeti sve dozvoljene mere kako bi organizatori ovakve ujdurme bili otkriveni i kažnjeni po zakonu.

Ja nemam nameru da se sklanjam s puta ljudima koji se bave ovakvim stvarima! Naprotiv! Moja porodica, pravi prijatelji i moje stranačke kolege pružaju mi podršku da nastavim da radim najbolje što mogu, da se izborim sa pravim izazovima, ali i sa prljavim podmetačinama i provokacijama koje me, siguran sam, tek očekuju.
I na kraju, ma koliko moj izbor bio težak, nastaviću da posao predsednika Opštine obavljam časno i pošteno.
Korisnikov avatar
Angelina
Moderator
 
Postovi: 250
Pridružio se: Čet Sep 04, 2008 06:15

DSS smenjuje Dimića

Postod Angelina » Sub Nov 20, 2010 01:38

Seksualna afera predsednika Opštine Ivana Dimića, ujedno i predsednika OO DSS Aleksinac, zabeležena na video snimku koji je šokirao građane Aleksinca, ovih dana dobija i svoj politički epilog.

Iako je predsednik u svom saopštenju, objavljenom u svim aleksinačkim medijima i u nekih novinama koje pokrivaju celu Srbiju, negirao autentičnost snimka, a interesne grupe, okupljene oko njega, širile lažne glasine da je snimak montiran, izgleda da nisu uspeli da u to ubede njima najvažnije ljude.

Po informacijama do kojih su došle Aleksinačke novosti, Opštinski odbor DSS-a će se, po direktivi iz centrale stranke, na sutrašnjem sastanku, zakazanom za 18 sati, najverovatnije, zahvaliti predsedniku Dimiću na dosadašnjoj saradnji i na njegovo mesto postaviti drugog čoveka, a među članovima Opštinskog odbora stranke upravo traje borba za prevlast.

Izbor novog predsednika bi trebalo da bude prelazno rešenje do redovne Skupštine stranke, koja će biti održana krajem godine.

Prema drugim izvorima Ivan Dimić će ostati na mestu predsednika lokalnog DSS-a do Skupštine stranke, jer su članovi Opštinskog odbora svesni da bez njega na mestu predsednika Opštine, gube sve položaje koje su trenutno zaposeli. Njegov pad sa mesta predsednika OO bi značio i automatsku smenu većeg broja direktora i funkcionera, koje je upravo on postavio.

Po tim izvorima upustvo članovima stranke iz centrale je jednostavno: tvrditi da je snimak montaža, za to okriviti lokalnu opoziciju, ali nikako ne predavati tužbu za montažu snimka, jer bi se na sudu utvrdila autentičnost.

http://www.aleksinacnews.com/politika/5 ... juje-dimia
Korisnikov avatar
Angelina
Moderator
 
Postovi: 250
Pridružio se: Čet Sep 04, 2008 06:15

Opštinski odbor DSS podržao Dimića

Postod Angelina » Sub Nov 20, 2010 01:39

OO DSS Aleksinac, na sastanku održanom sinoć, jednoglasno je odbio ponuđenu ostavku predsednika Ivana Dimića.

U međuvremenu, na zvanični sajt Demokratske stranke Srbije među predsednike opštinskih odbora, vraćeno je ime predsednika aleksinačkog OO DSS.

Predsednik Dimić je, na sastanku povodom aktuelne afere sa porno klipom u kome je glavni glumac, rekao da iza svega stoje ljudi iz Demokratske stranke u Aleksincu, da je snimak montiran i planski umnožen i distribuiran.
Na pitanje članova odbora, da li je podneo krivičnu prijavu protiv počinilaca, koje je na sastanku spomenuo imenom i prezimenom, odgovorio je da tužba još uvek nije predata i da se ta mogućnost razmatra.

http://www.aleksinacnews.com/politika/5 ... drao-dimia
Korisnikov avatar
Angelina
Moderator
 
Postovi: 250
Pridružio se: Čet Sep 04, 2008 06:15

Saopštenje OO DSS Aleksinac

Postod Angelina » Sub Nov 20, 2010 01:40

Na jučerašnjoj sednici Opštinskog odbora Demokratske stranke Srbije Aleksinac, predsednik Opštinskog odbora i predsednik opštine Aleksinac Ivan Dimić, dobio je jednoglasnu podršku za ostanak na svim funkcijama, koje je do sada obavljao.

Opštinski odbor stranke odbacuje kao netačne sve informacije koje su preneli neki lokalni mediji o navodnoj ostavci predsednika OO DSS i opštine Aleksinac.

OO DSS Aleksinac ističe da su netačni i zlonamerni svi navodi da je predsednik Ivan Dimić ponudio ostavku, kao i to da ga se sam vrh stranke DSS odrekao.

DSS najoštrije osuđuje nastavak hajke i nesavesne političke borbe, koju pojedine stranke lokalne opozicije i dalje vode protiv predsednika Opštine Ivana Dimića, ugrožavajući time njegovu privatnost kao i privatnost njegove porodice.
Korisnikov avatar
Angelina
Moderator
 
Postovi: 250
Pridružio se: Čet Sep 04, 2008 06:15

Konferencija za novinare OO DS

Postod Angelina » Sub Nov 20, 2010 01:40

Povodom seksualne afere predsednika Opštine Ivana Dimića, konferencijom za novinare oglasio se i Opštinski odbor Demokratske stranke u Aleksincu, na kojoj je govorio predsednik aleksinačkog DS-a, Milan Veljković.

Veljković je rekao da je OO DS došao do video materijala na kome se nalaze seksualne bahanalije predsednika Opštine Ivana Dimića i jedne od bivših odbornica u SO Aleksinac.

M veljkovic- Snimak je autentičan, što je OO DS-a i proverio, i smatramo da Ivan Dimić ne bi trebalo ni jedan trenutak više da ostane na čelu Opštine.

Snimak nije privatna stvar, jer je načinjen u kabinetu predsednika Opštine i niko nije predsedniku Dimiću ušao u spavaću sobu i podmetnuo mu kameru.

Predsednik je parama građana Aleksinca vodio svoju ljubavnicu sa snimka na politička putovanja u inostranstvo. Kao pokriće za svoje bahate i perverzne radnje, predsednik je na putovanja, parama iz budžeta Opštine, vodio KUD iz sela iz koga je odbornica i čitavu svitu.

Postoji opravdana sumnja da je Dimiću, trebala podrška bivše odbornice za obezbeđivanje kvoruma prilikom zasedanja SO Aleksinac, pre dve godine, kada je izabran za predsednika. On je zauzvrat zaposlio sestru odbornice u Dečjoj ustanovi "Lane", što je lako proverljivo, a DS će tražiti da mu se dostave podaci o tome na osnovu Zakona o dostupnosti informacija.

Pozivam ortodoksnog lažova, Ivana Dimića, da me tuži ako smatra da je snimak lažan i namontiran, da na sudu utvrdimo njegovu autentičnost – kazao je Veljković.

Na pitanje kolege novinara da li smatra da će Ivan Dimić izgubiti podršku koalicionih partnera nakon ove afere, Milan Veljković je izjavio da među funcionerima u koaliciji na vlasti postoje ljudi koji su pravosnažnim presudama osuđeni zbog zavođenja maloletnica i da ga ne čudi njihova dalja podrška predsedniku Opštine.

http://www.aleksinacnews.com/politika/5 ... nare-oo-ds
Korisnikov avatar
Angelina
Moderator
 
Postovi: 250
Pridružio se: Čet Sep 04, 2008 06:15

Re: Stranačka saopštenja

Postod Girard82 » Čet Jul 14, 2011 08:55

Da li su ti ljudi opravdali ovako velike plate svojim radom? Šta su uradili da se u Aleksincu smanji stopa nezaposlenosti, da se privuku investitori, da se rad opštinskih preduzeća bolje organizuje? Odgovore na ova pitanja najbolje znaju građani koji žive u Opštini kojom oni upravljaju. Da li su dovoljno edukovani i stručni za posao koji obavljaju? Podsetimo da od svih trenutno plaćenih funcionera u Aleksincu, njih šestorice, samo jedan ima visoku stručnu spremu, dvojica su završili višu školu, a trojica imaju srednje stručno obrazovanje..,,,
Girard82
Član
 
Postovi: 24
Pridružio se: Uto Sep 14, 2010 08:23
Lokacija: http://www.discountdvdsets18.com/


Povratak na Dešavanja

Ko je OnLine

Korisnici koji su trenutno na forumu: Nema registrovanih korisnika i 7 gostiju

cron